Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 29 April 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
864/UBND-PTQĐ
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
BC kiem tra don cua ong Do Van Thanh.pdf 745.82 KB