Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 29 April 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
576/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Đe cuong yeu cau bao cao (5).doc 62 KB