Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 4 May 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
39/TNQC-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Maket (1).pdf 775.98 KB
Phối cảnh thực tế (2).pdf 826.09 KB