Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 4 May 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
32/TNQC-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
pdf030.pdf 1.48 MB
pdf031.pdf 1.93 MB