Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 6 May 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
16/TNQC-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
DKKD FPT 20.pdf 757.63 KB
VB thong báo QC.pdf 393.85 KB
Maket (3).pdf 431.98 KB