Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 19 May 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
19/TNQC-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Maket 83 TDN.pdf 1.99 MB
Phối cảnh 83 TĐN.pdf 3.82 MB