Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 2 June 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1228/UBND-TNMT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Full GPMT -PK Đakhoa chuẩn (1).pdf 9.76 MB