Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 14 June 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
26/TNQC-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Maquette_1654657851_rotated.pdf.pdf 1.07 MB