Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 12 July 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
134/TTr-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
TTr danh nuc dau tư cong nam 2023.pdf 1.02 MB