Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 25 July 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
425/LĐTBXH
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
CV 1254-SLĐTBXH-LĐVLBHXH.pdf 712.85 KB