Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 26 July 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1831/KL-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Bieu chi tiet kem theo KL thanh tra.pdf 1.07 MB