Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 27 July 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
45/NQ-HĐND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
NQ-DK KH-DTC-2023.pdf 668.55 KB