Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 4 October 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
2522/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Danh sach trung tuyen.pdf 578.03 KB