Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 21 November 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
3052/GPMT-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
PL kèm GPMT (1).pdf 922.54 KB