Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 13 December 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
68/TNQC-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Maket FPT.pdf 363.03 KB