Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 28 December 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1112/BC-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Biểu nhiêm vụ TNMT (1).xlsx 13.08 KB