Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 28 December 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
71/TNQC-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Maket hội chợ.pdf 266.02 KB