Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 6 March 2023
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
98/GM- UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Chot Danh sach moi 8.3.2023(Dx).xls 96.5 KB