Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 14 March 2023
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
189/BC-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Bieu chi tiet VB tra lơi T3.2023.pdf 756.15 KB