Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 19 May 2023
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1301/BCĐ
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
chu de PC TH thuoc la.pdf 760.2 KB