Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 26 May 2023
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
270/GM-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
GMR du HN CCHC...pdf 1.54 MB