Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 15 September 2023
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1073/TB-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Mẫu số 2.docx 25.09 KB
Mẫu số 3.docx 18.1 KB
Mẫu số 1.doc 35 KB