Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 18 September 2023
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1273/UBND-NC
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
4279.pdf 193.58 KB