Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

SINH HOẠT CHI BỘ MẪU TẠI PHƯỜNG ĐÔNG KINH TP LẠNG SƠN

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 26/4/2021 của Thành ủy Lạng Sơn về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Đảng bộ phường Đông Kinh đã triển khai, lựa chọn 02 loại hình chi bộ chỉ đạo sinh hoạt mẫu: Chi bộ trường mầm non 02/9 đối với loại hình chi bộ quân sự, công an, trường học và chi bộ khối 7+10 đối với loại hình chi bộ khối phố. Sau khi tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu tại 2 loại hình chi bộ trên, Đảng bộ phường Đông Kinh thực hiện rút kinh nghiệm và tổ chức nhân rộng ra 12 chi bộ còn lại.

Chiều ngày 01/9/2021, chi bộ khối 7+10 trực thuộc Đảng bộ phường Đông Kinh tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu tháng 9/2021. Dự và chỉ đạo sinh hoạt chi bộ mẫu có đồng chí Vi Thị Quỳnh Mai - Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy; đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy; Bí thư Đảng ủy phường Đông Kinh, các đồng chí Đảng ủy viên, 07 đại diện Bí thư các chi bộ khối phố và đại diện đảng viên các tổ đảng tham dự.

Chi bộ khối 7+10 có 135 đảng viên, trong đó 134 đảng viên chính thức, 54 đồng chí miễn sinh hoạt. Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ thông qua chương trình gồm: Thông tin thời sự; Phổ biến, quán triệt các văn bản, đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 của chi bộ và việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại buổi sinh hoạt chi bộ, đảng viên trong chi bộ đã tham gia ý kiến, thảo luận tập trung vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại khối phố qua việc phát huy vai trò của tổ Covid-19 cộng đồng và ý thức trách nhiệm của toàn thể Nhân dân; Việc thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU của BCH Đảng bộ thành phố cũng như việc thực hiện có hiệu quả "Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng tuyến phố văn minh, vệ sinh môi trường...

Đồng chí Vi Thị Quỳnh Mai ghi nhận, đánh giá cao chất lượng buổi sinh hoạt mẫu tháng 9/2021 của chi bộ khối 7+10 và tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của đảng viên, phù hợp với điều kiện, tình hình phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Chi bộ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Đảng bộ xây dựng và triển khai các nhiệm vụ tại chi bộ phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn tại địa phương. Phát huy quyền làm chủ của đảng viên trong tự phê bình và phê bình tại các buổi sinh hoạt thường kỳ.

Trước đó, ngày 27/8/2021, chi bộ trường mầm non 02/9 Đảng bộ phường Đông Kinh cũng đã tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu với loại hình chi bộ trường học.