Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tập huấn Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng Dự bị động viên

Thực hiện Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 02/12/2020 của UBND thành phố Lạng Sơn về tổ chức tập huấn Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng Dự bị động viên. 

UBND thành phố tổ chức tập huấn vào ngày 09/12/2020 với các thành phần tham dự:

-Lãnh đạo UBND thành phố;

-Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành ủy, UBND thành phố;

-Ban CHQS thành phố (do Thủ trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố quyết định thành phần và triệu tập);

-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, phường;

-Chỉ huy trưởng Ban CHQS cơ quan, tổ chức; Trưởng các đơn vị tự vệ thuộc thành phố.