Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC KTXH VÀ ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG AN NINH CHO NGƯỜI CÓ UY TÍN

Nhằm mục đích trang bị, bồi dưỡng cho 115 người có uy tín trên địa bàn thành phố Lạng Sơn những thông tin, tình hình chính trị trong nước, những vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh, âm mưu, phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch tác động vào địa bàn trong tình hình hiên nay; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Lạng Sơn;

ý nghĩa của việc tiếp tục phát huy vai trò người có uy tín trên địa bàn đối với công tác đảm bảo an ninh chính trị, an ninh trật tự tại cơ sở,

Đặc biệt là phát huy vai trò tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân đối với cuộc Bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Lạng Sơn lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại hội nghị, đại biểu người có uy tín được giới thiệu 4 chuyên đề chính và thông tin những nét chính về tình hình KTXH, QPAN trên địa bàn.