Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thành phố Lạng Sơn: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2022, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

Chiều ngày 16/01/2023, Thành ủy, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi đua khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ; đồng chí Nông Bích Diệp, Phó Bí Thư Thường trực Thành uỷ; đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Phó Bí Thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các Ban đảng Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các sở, ngành tỉnh; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ thành phố; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các Chi, đảng bộ trực thuộc; các đồng chí lãnh đạo phòng, ban, ngành, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể thành phố. Các đồng chí Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch UBMTTQ các phường, xã; Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc UBND thành phố. Đảng viên Chi bộ cơ quan Thành ủy; các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

 

Đồng chí Đoàn Thị Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy thành phố Lạng Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

 

 

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở những tháng đầu năm, đã ảnh hưởng, tác động lớn đến việc triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, giúp đỡ của các Ban Đảng Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành tỉnh, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, sự điều hành quyết liệt của các cấp chính quyền, sự nỗ lực cố gắng của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, phát huy sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, thành phố Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực công tác, nổi bật là:

- Lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt “mục tiêu kép”: Vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt; vừa phát triển kinh tế - xã hội.

- Hoàn thành đạt và vượt 22/22 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của năm 2022, Các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ thành phố được quan tâm chỉ đạo và thực hiện quyết liệt; kết quả: 1/5 nhóm nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, 4/5 nhóm nhiệm vụ hoàn thành tốt.

- Kinh tế phát triển khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng một số ngành kinh tế chủ yếu đạt 12,05% (mục tiêu 10-11%), thu ngân sách nhà nước năm 2022 đạt trên 500 triệu đồng, đạt 138,8% so với dự toán tỉnh giao, bằng 125,2% dự toán thành phố giao và bằng 113,9% số thu cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 67 triệu đồng.

- Tập trung chỉ đạo kịp thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, của thành phố. Công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng có chuyển biến tích cực, bộ mặt đô thị thành phố ngày càng đổi mới, khang trang, sạch đẹp, dần xứng tầm là đô thị văn minh. Tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU, ngày 05/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050.

- Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Các nhiệm vụ về chuyển đổi số, cải cách hành chính đạt kết quả cao. Chỉ đạo tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập thành phố Lạng Sơn (17/10/2002-17/10/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (lần thứ hai). Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

- Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm thường xuyên. Tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân ổn định; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác tổ chức - cán bộ được triển khai đồng bộ, đúng quy trình, quy định. Thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát theo quy định. Trong năm đã kết nạp 120 đảng viên mới, đạt 100% so với kế hoạch; hoàn thành các chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra…Công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo tiếp tục được quan tâm. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn. Sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền có sự đổi mới và quyết liệt, đã tạo được sự lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị.

Đồng chí Nông Bích Diệp, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ

trao giấy khen cho 12 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được trong lĩnh vực quản lý đô thị, đất đai, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng cơ bản, TP đã thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, quản lý đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn. Công tác chỉnh trang đô thị, thay thế hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn trang trí, chăm sóc vườn hoa, cây xanh....được quan tâm trú trọng, nhất là trong dịp chào mừng kỷ niệm 191 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn, chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Lạng Sơn.

Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn; xây dựng Dự thảo Chương trình phát triển đô thị thành phố Lạng Sơn đến năm 2035. Theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ lập các đồ án quy hoạch xây dựng sử dụng kinh phí tài trợ đã được UBND tỉnh chấp thuận; lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2025...; thực hiện điều chỉnh cục bộ các quy hoạch không còn phù hợp để triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Tích cực, chủ động phối hợp với các Sở, ngành hoàn thiện báo cáo phương án mở rộng thành phố Lạng Sơn.

Chỉ đạo thực hiện tốt danh mục các dự án và thúc đẩy công tác giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả. Tổng kế hoạch vốn do thành phố và phường, xã quản lý năm 2022 là 313,8 tỷ đồng phân bổ kế hoạch vốn cho 55 dự án. Ước cả năm 2022 khối lượng thực hiện đạt trên 276.3 tỷ đồng, tương ứng với 88,1% kế hoạch vốn; giải ngân thanh toán tính đạt trên 307.5 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch vốn.

Cùng với đó, công tác giải phóng mặt bằng được thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo thực hiện. Năm 2022, thành phố thực hiện giải phóng mặt bằng 44 dự án, trong đó có 7 dự án trọng điểm của tỉnh. Định kỳ UBND thành phố, Ban Chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng tổ chức họp để xem xét đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Thành lập các tổ tuyên truyền, biên tập nội dung tờ rơi tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định của nhà nước về thu hồi đất;

Trong năm 2022, Đã tổ chức đo đạc, kiểm đếm thống kê khối lượng đất đai, công trình nhà cửa vật kiến trúc, cây cối hoa màu của 16 dự án đối với 579 hộ gia đình và tổ chức, tổng diện tích trên 584 nghìn m2. Ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 80 hộ gia đình, diện tích gần 250 nghìn m2. Thực hiện Quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 102 hộ gia đình bị ảnh hưởng 04 dự án.

 

Các đại biểu cũng thống nhất phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới như: tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, triển khai đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống; phát huy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; tập trung triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế; tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước…