Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thành phố Lạng Sơn: HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG NĂM 2022

Sáng ngày 27/10/2022, Uỷ ban nhân dân thành phố Lạng Sơn tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2022.

Tham dự Hội nghị có Trưởng phòng Nghiệp vụ Thi đua – Khen thưởng, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn và hơn 100 đại biểu là lãnh đạo, công chức các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể; Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia Hội nghị đã được nghe đồng chí Vũ Thị Thu Hương,  Trưởng phòng Nghiệp vụ Thi đua – Khen thưởng, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn, triển khai các chuyên đề về nghiệp vụ công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2022:

Chuyên đề 1: Tổ chức và phát động phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề, theo đợt.

Chuyên đề 2: Xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.

Chuyên đề 3:  Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp tỉnh, cấp Nhà nước.

 

Đồng chí Vũ Thị Thu Hương,  Trưởng phòng Nghiệp vụ Thi đua – Khen thưởng, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn, triển khai các chuyên đề về nghiệp vụ công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2022

 

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Anh, Trưởng phòng Nội vụ thành phố Lạng Sơn triển khai một số văn bản về công tác Thi đua, khen thưởng của thành phố. Đồng thời giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

 

 

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Anh, Trưởng phòng Nội vụ thành phố Lạng Sơn triển khai một số văn bản về công tác Thi đua, khen thưởng của thành phố

 

Thông qua Hội nghị bồi dưỡng, các cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã đã nắm được những quy định hiện hành của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ. Từ đó có nhiều giải pháp, biện pháp sáng tạo, sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị để tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

 

Tin bài và ảnh: Vũ Thị Thu Huyền, CV Phòng Nội vụ thành phố

Địa chỉ email: vuhuyenpnv@gmail.com