Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thành phố Lạng Sơn: Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022

Từ ngày 27/6- 29/6/2022 thành phố Lạng Sơn tổ chức Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022.

Hội thao diễn ra trong thời gian 3 ngày, với sự tham gia của gần 200 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ, dân quân cơ động thuộc 8 trung đội dân quân cơ động của các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Các cán bộ, chiến sĩ của các trung đội dân quân cơ động tham gia hội thao ở các nội dung, gồm: Đội ngũ dân quân tự vệ; đồng diễn võ thể dục tay không; chiến thuật dân quân tự vệ; ném lựu đạn xa, đúng hướng; bắn súng tiểu liên AK bài 1 (mục tiêu ẩn hiện ban ngày); chạy vũ trang 3.000m đối với nam, 1.500m đối với nữ.