Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thành phố Lạng Sơn: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29

– Sáng 18/5, Thành ủy thành phố Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Dự hội nghị có lãnh đạo Sở GD&ĐT; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.


Đại diện lãnh đạo Thành ủy Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo, thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW Thành ủy Lạng Sơn đã ban hành 6 chương trình, 1 đề án, 1 Chỉ thị, 5 kế hoạch và nhiều văn bản về công tác giáo dục và đào tạo để chỉ đạo triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo UBND thành phố cụ thể hóa thành các chương trình hành động đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT. Nhờ đó công tác GD&ĐT trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực.


Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn trao giấy khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai Nghị quyết 29

Cụ thể, trong 10 năm qua, thành phố đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư cho giáo dục, triển khai thực hiện nhiều dự án lớn, với tổng kinh phí ước đạt 419 tỷ đồng. Qua đó đến nay, quy mô trường lớp cơ bản ổn định đáp ứng nhu cầu học tập của Nhân dân trên địa bàn; cơ sở vật chất, trang thiết bị được tăng cường với tỷ lệ phòng học kiên cố, bán kiên cố đạt 100% đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Trường chuẩn quốc gia được đầu tư, nâng lên về số lượng (có 25/41 trường các cấp học đạt chuẩn quốc gia); 100% trường sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý nhà trường, hồ sơ điện tử và quản lý dạy học, giáo dục trên môi trường số.

Cùng với đó, công tác phổ cập giáo dục đạt hiệu quả cao, với 100% xã, phường được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi ở 100% xã, phường; phổ cập giáo dục THCS đạt mức độ 2. Chất lượng giáo dục đại trà được đảm bảo, chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng cao; công tác giáo dục gắn với nghiên cứu khoa học được các nhà trường quan tâm chỉ đạo, trong 10 năm qua có 79 sản phẩm của học sinh đạt giải cấp tỉnh.

Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã tham luận, thảo luận về những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW. Đồng thời, bàn các giải pháp để nâng cao chất lượng GD&ĐT, đảm bảo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Trên cơ sở kết quả đạt được, trong thời gian tới Thành ủy Lạng Sơn tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung huy động các nguồn lực cho sự phát triển GD&ĐT; quy hoạch, sắp xếp hệ thống trường, lớp phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của thành phố; tiếp tục củng cố kết quả phổ cập GD&ĐT; khuyến khích phát triển hệ thống giáo dục ngoài công lập…


Các cá nhân được Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn trao giấy khen về thành tích xuất sắc trong triển khai Nghị quyết 29

Nhân dịp này, có 14 tập thể và 17 cá nhân được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố về thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 29.

Nguồn tin: Báo Lạng Sơn