Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thành phố Lạng Sơn triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ dòng sông Kỳ Cùng nhân dịp Tết Ông Công Ông Táo

Thành phố Lạng Sơn triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ dòng sông Kỳ Cùng nhân dịp Tết Ông Công Ông Táo 

Với sự chung sức của cộng đồng, ý thức bảo vệ môi trường của người dân đã được nâng lên

Có thể là hình ảnh về ngoài trời và cây