Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN: TUYÊN TRUYỀN LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VỀ CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ NĂM 2023

Ngày 18/5/2023, UBND thành phố giao Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với UBND xã Quảng Lạc tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật hòa giải ở cơ sở, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023 tổ chức tại nhà văn hóa UBND xã Quảng Lạc. Trong những năm qua, công tác hòa giải ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên tỷ lệ hòa giải thành vẫn đạt thấp so với mặt bằng  chung của cả nước. Để tiếp tục nâng cao kiến thức, kỹ năng hòa giải ở cơ sở, nâng cao tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 80%. UBND thành phố đã phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, bồi dưỡng dưỡng nghiệp vụ về công tác hòa giải ở cơ cho lãnh đạo HĐND-UBND, UB MTTQ và các đoàn thể, công chức tư pháp - hộ tịch, công chức địa chính - xây dựng, tổ trưởng, tổ phó và thành viên các tổ hòa giải của xã Quảng Lạc với gần 70 đại biểu tham dự.