Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN: TUYÊN TRUYỀN LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VỀ CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ NĂM 2022

              Ngày 16/6/2022, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Hòa giải ở cơ sở, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Lạng Sơn cho lãnh đạo UBND, công chức tư pháp – hộ tịch, tổ trưởng, tổ phó và thành viên tổ hòa giải của các khối, thôn thuộc 3 đơn vị phường, xã: xã Quảng Lạc, xã Hoàng Đồng và phường Hoàng Văn Thụ với gần 250 đại biểu tham dự.

 

Ảnh: Ông Vi Văn Ba  - Trưởng Phòng Tư pháp thành phố, báo cáo viên cấp huyện  truyền đạt nội dung tập huấn.

 

          Tham gia bồi dưỡng các đại biểu được tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013, Nghị định số 15/2014/NĐ – CP ngày 27/2/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. Đồng thời được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, giải đáp vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác hòa giải tại cơ sở.