Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

THÀNH ỦY LẠNG SƠN TỔ CHỨC CHÀO CỜ ĐỊNH KỲ VÀO THỨ HAI ĐẦU THÁNG

Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 28/9/2020 của Thành ủy Lạng Sơn về việc tổ chức Lễ chào cờ tập trung hàng tháng.

Công văn số 792-CV/TU ngày 02/11/2022 của Thành ủy Lạng Sơn về việc tổ chức Lễ chào cờ tập trung tháng 11/2022.

Sáng 07/11/2022, Thành ủy Lạng Sơn tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng 11/2022 tại Sân trước Hội trường Thành ủy-UBND thành phố.