Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

TP LẠNG SƠN: TỔ CHỨC TẬP HUẤN VÀ CÀI ĐẶT APP "CÔNG DÂN SỐ XỨ LẠNG"; APP MB BANK VÀ APP MUA HÀNG TRÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 49-NQ/TU, ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Trong đó xác định mục tiêu chuyển đổi số tổng thể và toàn diện trong các ngành, lĩnh vực, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số thực sự là nền tảng quan trọng, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan trong hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và đời sống của Nhân dân.

 

 

Thành phố Lạng Sơn đang tập trung thực hiện tập huấn cho các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng tại từng phường, xã. Sau khi tập huấn, các Tổ CNSCĐ triển khai theo phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để hướng dẫn người dân ở từng thôn, khối phố cài đặt App Công dân số Xứ Lạng, App tài khoản thanh toán điện tử cho người dân từ 15 tuổi trở lên.

 

 

Để đạt được mục tiêu năm 2022 là phát triển 75% dân số trên địa bàn (từ 15 tuổi trở lên) cài đặt, sử dụng nền tảng “Công dân số - Xứ Lạng”, tài khoản thanh toán điện tử, ứng dụng người mua của sàn thương mại điện tử langson.postmart.vn hoặc langson.voso.vn, các tổ công nghệ số cộng đồng sẽ đi trực tiếp từng nhà để hướng dẫn người dân thực hiện cài đặt. Khi nền tảng “Công dân số - Xứ Lạng” đi vào hoạt động sẽ góp phần truyền đi thông điệp mang ý nghĩa to lớn thể hiện sự quyết tâm cả hệ thống chính trị trên địa bàn trong việc xây dựng một chính quyền phục vụ người dân và vì người dân.

 

 

Mỗi người dân thành phố Lạng Sơn cần phối hợp tốt với các thành viên của tổ công nghệ số cộng đồng trong việc cài đặt, sử dụng nền tảng “Công dân số - Xứ Lạng”, tài khoản thanh toán điện tử, ứng dụng người mua của sàn thương mại điện tử langson.postmart.vn hoặc langson.voso.vn. Nền tảng “Công dân số - Xứ Lạng” là một trong những giải pháp trọng tâm để thúc đẩy chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, từng bước thay đổi nhận thức của người dân trong thực hiện chuyển đổi số.

 

Nguồn tin: Phòng VHTT