Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

TRIỂN KHAI HỖ TRỢ ĐỢT 1 CHO CÁC HỘ KINH DOANH PHẢI DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐỂ THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Chiều ngày 17/7/2021, UBND thành phố đã tổ chức chi trả, hỗ trợ đợt 1 kinh phí cho các hộ kinh doanh trên địa bàn phải tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, đợt 1 có 18 hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố được hỗ trợ kinh phí theo quy định, mỗi hộ được hỗ trợ với số tiền 3 triệu đồng/hộ. Tổng kinh phí hỗ trợ đợt 1 là 54 triệu đồng theo đúng quy định Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Sự hỗ trợ kinh phí cho các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân trong cuộc sống, thực hiện đúng quy định của Đảng và Nhà nước, cùng chung sức đồng lòng để người dân ổn định cuộc sống và thành phố Lạng Sơn sớm vượt qua đại dịch, hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội.