Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 LIỀU NHẮC LẠI CHO TRẺ EM TỪ ĐỦ 12 ĐẾN 17 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN NĂM 2022

 

          Với mục tiêu phòng, chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. UBND thành phố đã tiếp tục ban hành kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 05/7/2022 về Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ em từ đủ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2022. Theo đó Trung tâm Y tế thành phố đã xây dựng kế hoạch số 179/KH-TTYT ngày 08/7/2022, triển khai tiêm cụ thể cho nhóm đối tượng từ đủ 12 đến 17 tuổi.