Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 LIỀU NHẮC LẠI LẦN 2 (MŨI 4) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN NĂM 2022

          Để tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố hiệu quả, nhanh chóng và an toàn, UBND thành phố xây dựng Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 06/6/2022 về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4). Mục tiêu phòng, chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ và cho cộng đồng.  Với các đối tượng người 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19, cán bộ  tế, cán bộ tuyến đầu phòng chống dịch, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp đã hoàn thành tiêm nhắc lại mũi 1 (mũi 3) sau 4 tháng trở lên được tiêm hắc lại mũi 4 trong năm 2022. UBND thành phố triên khai tại tất cả các xã, phường trên toàn thành phố. Sử dụng đồng thời tất cả các loại vắc xin đủ điều kiện từ các nguồn cung ứng khác nhau để tăng độ bao phủ của vắc xin cho người dân theo hướng dẫn của Bộ Y tế.