Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

TUỔI TRẺ THÀNH PHỐ VỚI CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ

Nền tảng “Công dân số Xứ Lạng” tích hợp các ứng dụng, các nền tảng cơ bản thiết yếu để người dân thực hiện các giao dịch, tương tác với chính quyền, giao dịch xã hội, giao dịch tài chính - thương mại, giao dịch dân sự, tra cứu thủ tục hành chính, phản ánh kiến nghị của người dân với chính quyền… Chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, làm cho người dân thấy công nghệ là thứ dễ dàng ứng dụng trong cuộc sống, người dân sẽ trở thành công dân số khi ứng dụng các nền tảng số để tương tác với chính quyền.

 

Tuổi trẻ thành phố Lạng Sơn quyết tâm:

 

Cùng các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Đồng thời, đưa quá trình chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy nhanh quá trình hội nhập, là cơ hội để rút ngắn khoảng cách phát triển so với các đơn vị trong khu vực Đông Bắc nói riêng và cả nước nói chung.

 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền chuyển đổi số, chủ động tìm kiếm các giải pháp thực hiện tốt công tác chuyển đổi số; Đặc biệt thay đổi tư duy nhận thức của người dân về chuyển đổi số, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm công nghệ mới và bắt đầu được thừa hưởng những giá trị từ chuyển đổi số và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số, với các hoạt động như: giao dịch điện tử; sử dụng dịch vụ công trực tuyến; thanh toán không dùng tiền mặt…

 

Tiếp tục tham gia xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số phục vụ hiệu quả các hoạt động chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người dân, mỗi đồng chí cán bộ công chức tích cực thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt việc cung cấp các thủ tục hành chính đủ điều kiện ở mức độ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn một cách thuận lợi và rút ngắn thời gian nhất.

 

Tiếp tục chia sẻ cách làm hay, hiệu quả, bước đầu đem lại kết quả tích cực, trong đó, tổ chức triển khai xây dựng thí điểm mô hình hướng dẫn người dân trong việc cài đặt các ứng dụng chuyển đổi số, góp phần tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển các thành phần kinh tế của thành phố Lạng Sơn trong thời gian tới.

 

 

 

 

 

Nguồn tin: Phòng VH-TT