Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức Kỳ họp thứ Mười bốn HĐND thành phố Lạng Sơn Khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức Kỳ họp thứ Mười bốn HĐND thành phố Lạng Sơn Khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021, thời gian diễn ra trong 02 ngày (17 và 18 tháng 12 năm 2020)

Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh chủ tịch UBND thành phố phát biểu