Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

UBND thành phố Lạng Sơn họp thường kỳ tháng 10

Chiều ngày 23/10/2020 (thứ sáu) UBND thành phố Lạng Sơn tiến hành phiên họp thường kỳ tháng 10.

Chủ trì là đồng chí Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND thành phố với sự có mặt của UBMTTQ Việt Nam thành phố và các thành viên ủy ban; Đội QLTT đô thị; Trung tâm phát triển quỹ đất; Ban QLDA Đầu tư XD; Ban Quản lý chợ Giếng Vuông; Trung tâm VH -TT; Trung tâm DVNN; Chi cục Thuế; Đội QLTT số1; Trung tâm Y tế; Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Chi cục thống kê thành phố; Lãnh đạo UBND các phường, xã.

Với các nội dung sau:

1.Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 (Trình kỳ họp tháng 11/2020 Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố).

2.Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2020, phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2021 (Trình kỳ họp tháng 11/2020 Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố)

3. Dự thảo Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021 -2025 thành phố Lạng Sơn (Trình kỳ họp tháng 11/2020 Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố).

4. Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 (Trình kỳhọp tháng 11/2020 Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố).

5.Dự thảo Tờ trình về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 thành phố Lạng Sơn (Trình kỳ họp tháng 11/2020 Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố).

                                                                                                                                                     Nguồn tin: QTM