Nhảy đến nội dung
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3534/QĐ-UBND 27-09-2021 Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại bà Trương Thị Hồng Yến ̣ - Dự án Điều chỉnh mở rộng Nam Hoàng đồng I
250/KH-UBND 24-09-2021 Kế hoạch xây dựng tuyến đường, phố tại các phường đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2021 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
3507/QĐ-UBND 23-09-2021 Quyết định về việc giải thể Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch cOVID-19
3507/QĐ-UBND 23-09-2021 Quyết định về việc giải thể Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch cOVID-19
246/KH-UBND 22-09-2021 Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin diện rộng phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2021
247/KH-UBND 22-09-2021 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phòng, chống Covid-19 trong tình hình hiện nay
2747/UBND-TNMT 17-09-2021 V/v công khai Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Lạng Sơn
763/BC-UBND 17-09-2021 Báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
256-361/GPXD-UBND 16-09-2021 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
386-349/GPXD-UBND 16-09-2021 Giấy phép xây dựng và điều chỉnh giấy phép,cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
902/TB-UBND 16-09-2021 Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2021
352-382/GPXD-UBND 16-09-2021 Giấy phép xây dựng và điều chỉnh GP cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
266-381/GPXD-UBND 16-09-2021 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ
756/BC-UBND 16-09-2021 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; Nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2021 (Số liệu từ 01/01/2021 đến 10/9/2021)
171-376/GPXD-UBND 16-09-2021 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
411/CV-LĐTBXH 13-09-2021 Về việc phối hợp tuyển lao động đi làm việc tại Công ty TNHH Goertek Vina Việt Nam
739/BC-UBND 13-09-2021 Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
2674/QĐ-UBND 10-09-2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với hộ kinh doanh phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 (đợt 9)
2675/UBND-VP 10-09-2021 Về việc thực hiện Thông báo số 507/TB-UBND ngày 08/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn
408/CV-LĐTBXH 08-09-2021 Thông báo tuyển lao động Việt Nam cho Công ty PowerChina International Group Limited Trung Quốc (Trà Vinh).
2598/UBND-VP 06-09-2021 Về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên công trình xây dựng
2628/QĐ-UBND 06-09-2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 5)
2594-2597/QĐ-UBND 06-09-2021 Quyết định về việc giao đất tái định cư cho các hộ gia đình tại Khu đô thị Phú Lộc II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
2591/UBND-VP 01-09-2021 Công văn về việc thực hiện Công điện số 1108/CĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ
2573/QĐ-UBND 01-09-2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với hộ kinh doanh phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 (đợt 8)
2590/UBND-VP 01-09-2021 về việc triển khai phần mềm di biến động
1230/UBND-THNC 31-08-2021 V/v triển khai cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”
3352/-UBND 30-08-2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 4)
2512/QĐ-UBND 27-08-2021 Quyết định đình chỉ giải quyết đơn khiếu nại ông Chu Thế San
2545/UBND-LĐTB&XH 27-08-2021 V/v tiếp tục tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT và BHTN
61/BC-HĐND 26-08-2021 Báo cáo Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố tháng 8, chương trình hoạt động tháng 9/2021
2486/QĐ-UBND 25-08-2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 3)
2475/QĐ-UBND 23-08-2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với hộ kinh doanh phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 (đợt 7)
2441/QĐ-UBND 23-08-2021 Quyết định giải quyết khiếu nại của Công ty cổ phần Ngân Sơn (lần 1)
2297/UBND-VP 21-08-2021 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8/2021, nhiệm vụ công tác tháng 9/2021
226/KH-UBND 20-08-2021 Kế hoạch Tổ chức hội nghị tập huấn công tác kiểm soát TTHC, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
1523/CATP-QLHC 20-08-2021 V/v thông báo v/v triển khai công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục cấp thẻ CCCD tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
2410/QĐ-UBND. 20-08-2021 Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của thành phố Lạng Sơn
2405/UBND-LĐTB&XH 19-08-2021 V/v đẩy nhanh tiến độ xác định đối tượng và hỗ trợ theo Nghị quyết số 86/NQ-CP; QĐ số 23/QĐ-TTg; ngày 6/7/2021 của Chính phủ và QĐ số 1517/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn.
2382/QĐ-UBND 19-08-2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 2)
2403/UBND-VP 18-08-2021 Thực hiện Thông báo số 54/TB-TCT ngày 11/8/2021 của Tổ công tác UBND tỉnh Lạng Sơn về Kết luận kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2021 tại UBND thành phố Lạng Sơn
2360/QĐ-UBND 16-08-2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với hộ kinh doanh phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 (đợt 6)
2352/UBND-VP 16-08-2021 Công văn về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát người, và phương tiện vào địa bàn để phòng,chống dịch COVID-19
2339/UBND-LĐTB&XH 13-08-2021 V/v khảo sát, rà soát, thống kê nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo của doanh nghiệp, cơ sở SXKD năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025
2326/QĐ-UBND 13-08-2021 Về việc đề nghị phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 1)
2319-2324/QĐ-UBND 13-08-2021 Quyết định giao đất Tái định cư 03 hộ dự án: Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I và 03 hộ dự án: Điều chỉnh, mở rộng khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn
01/2021/QĐ-UBND 11-08-2021 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Lạng Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
2146/QĐ-UBND 06-08-2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với hộ kinh doanh phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 (đợt 5)
216/KH-UBND 06-08-2021 Kế hoạch Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021 (TPLS)
2157/UBND-LĐTB&XH 05-08-2021 CV thông báo kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính dành cho người lao động về nước đúng hạn
197,284,287,296,300,308,314,321,337/GPXD-UBND 04-08-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
97,286,288,291,294,305,318,323,324,326/GPXD-UBND 04-08-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ
181,197,255,299,301,309,310,313,315,316,329,330,335,340,341,343/GPXD-UBND 04-08-2021 GPXD cấp xây dựng phường Đông Kinh
72,213,220,249,295,298,307,317,319,320,322,325,332,333,336/GPXD-UBND 04-08-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
282,283,285,289,290,292,293,302,303,304,311,312,327,328,334,338,342,344/GPXD-UBND 04-08-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
306,331,339/GPXD-UBND 04-08-2021 GPXD cấp xây dựng tại xã Mai Pha
2121/QĐ-UBND 03-08-2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với hộ kinh doanh phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 (đợt 4)
634/TB-UBND 03-08-2021 Thông báo Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2021
214/KH-UBND 03-08-2021 Kế hoạch Triển khai, thực hiện Đề án Cải cách thủ tục hành trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
22/NQ-HĐND 29-07-2021 Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021
25/NQ-HĐND 29-07-2021 Nghị quyết Về việc ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
24/NQ-HĐND 29-07-2021 Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 thành phố Lạng Sơn
20/NQ-HĐND 29-07-2021 Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2021
23/NQ-HĐND 29-07-2021 Nghị quyết Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 thành phố Lạng Sơn
21/NQ-HĐND 29-07-2021 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách thành phố năm 2020
26/NQ-HĐND 29-07-2021 Nghị quyết Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn năm 2022
209/KH-UBND 28-07-2021 Kế hoạch Phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
330/CV-LĐTBXH 28-07-2021 V/v giới thiệu lao động Việt Nam cho nhà thầu Chunjo corporation coltd (Quảng Trị)
2014/QĐ-UBND 28-07-2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với hộ kinh doanh phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 (đợt 3)
43/BC-HĐND 27-07-2021 Báo cáo Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố tháng 7, chương trình hoạt động tháng 8/2021
619/BC-UBND 27-07-2021 Trích yếu Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn thành phố
1988/QĐ-UBND 26-07-2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với hộ kinh doanh phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 (đợt 2)
1962/QĐ-UBND 23-07-2021 Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021
208/KH-UBND 22-07-2021 Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
606/TB-UBND 22-07-2021 Thông báo về việc tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị trường học trực thuộc UBND thành phố Lạng Sơn
40/TB-HĐND 22-07-2021 Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
598/BC-UBND 20-07-2021 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7/2021, nhiệm vụ công tác tháng 8/2021
1891/QĐ-UBND 17-07-2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với hộ kinh doanh phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 (đợt 1)
582/TB-UBND 16-07-2021 Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026
308/CV-LĐTBXH 15-07-2021 V/v thông báo tuyển lao động đi làm việc TNHH Vận tải phát điện CHD Việt Nam
580/TB-UBND. 14-07-2021 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2021 - Thành phố Lạng Sơn
202/KH-UBND 14-07-2021 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người LĐ và người SD LĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid 19
580/TB-UBND. 14-07-2021 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2021 - Thành phố Lạng Sơn
23/TB-HĐND 13-07-2021 Thông báo Về chương trình, nội dung, kỳ họp thứ Hai Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
22/TB-HĐND 12-07-2021 Thông báo Về việc phân công đại biểu HĐND thành phố khóa XXI, tham gia tiếp công dân năm 2021
566/BC-UBND 09-07-2021 Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (Trình kỳ họp thứ hai - HĐND thành phố khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026)
106/TTr-UBND 09-07-2021 Tờ trình Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách,kế hoạch đầu tư công năm 2021 thành phố Lạng Sơn (trình kỳ họp HĐND Khóa XXI, kỳ họp thứ hai)
105/TTr-UBND 09-07-2021 Tờ trình Về việc phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách thành phố năm 2020 (trình kỳ họp HĐND Khóa XXI, kỳ họp thứ hai)
566/BC-UBND 09-07-2021 Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (Trình kỳ họp thứ hai - HĐND thành phố khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026)
560/BC-UBND 09-07-2021 Báo cáo Tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (Báo cáo trình tại kỳ họp HĐND khóa XXI)
107/TTr-UBND 09-07-2021 Tờ trình Về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 thành phố Lạng Sơn (trình kỳ họp HĐND Khóa XXI, kỳ họp thứ hai)
108/TTr-UBND 09-07-2021 Tờ trình về việc đề nghị thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 thành phố Lạng Sơn (Trình kỳ họp HĐND Khóa XXI, kỳ họp thứ hai)
1731/QĐ-UBND 30-06-2021 Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ bà Trịnh Thị Dền, đất tại khu tái định cư số 2, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
1743/QĐ-UBND 30-06-2021 Quyết định thanh tra Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố (công tác quản lý tài chính, tài sản công và lao động)
1703/QĐ-UBND 29-06-2021 Quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý tài chính; quản lý sửdụng tài sản công đối với Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ; Trường Tiểu học Kim Đồng; Trường THCS Vĩnh Trại
1729/UBND-TTr 28-06-2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 10/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn.
1234/TB-HĐND 25-06-2021 THÔNG BÁO Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Nhất HĐND thành phố Lạng Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
1668/UBND-VP 24-06-2021 Công văn về việc thực hiện nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ
1648-1649/QĐ-UBND 24-06-2021 Quyết định về việc giao đất tái định cư cho các hộ gia đình tại Khu đô thị Phú Lộc II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn (Hứa Viết Voòng, Trần Văn Oánh)
506/BC-UBND 24-06-2021 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 6/2021, nhiệm vụ công tác tháng 7/2021.