Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
103/UBND-VHTT 15-01-2021 Triển khai một số nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin và truyền thông trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dịp Tết nguyên đán, các ngày lễ lớn 2021
13/KH-UBND 15-01-2021 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố năm 2021
15/KH-UBND 15-01-2021 Kế hoạch tham gia Festival Hoa Đào - Xuân Xứ Lạng năm 2021
433,512,514,525,526,529,531,537/GPXD-UBND 15-01-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
10/KH-UBND 14-01-2021 Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021
27/TB-UBND 14-01-2021 Thông báo kết luận Hội nghị đối thoại trực tiếp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với nhân dân năm 2020
32/BC-UBND 14-01-2021 Báo cáo xử lý xử lý phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Minh Thế, của UBND thành phố
12/KH-UBND 14-01-2021 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 thành phố Lạng Sơn
79/UBND-TCKH 13-01-2021 Về việc tiếp tục tổ chức đấu giá tài sản (khu đất đường cụt thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha)
27/BC-UBND 13-01-2021 báo cáo Đánh giá tình hình, kết quả triển khai, thực hiện Đề án Cải cách thủ tục hành chính đến năm 2020; định hướng đến năm 2025 và những năm tiếp theo
23/TB-UBND 12-01-2021 Về việc trúng tuyển nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị trường học công lập trực thuộc UBND thành phố Lạng Sơn
61/UBND-VP 11-01-2021 Công văn yêu cầu xử lý phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Minh Thế
03/KH-UBND 11-01-2021 Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch thành phố năm 2021
35-44/QĐ-UBND 11-01-2021 Quyết định giao đất Tái định cư đối với 10 hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án: Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, TP Lạng Sơn (đợt 9)
17/QĐ-UBND 07-01-2021 Phân loại chính quyền cơ sở năm 2020 TP. Lạng Sơn
02/KH-UBND 05-01-2021 Kế hoạch về hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2021
3269/UBND-LĐTB&XH 04-01-2021 V/v triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản Đợt 1 năm 2021
3301/QĐ-UBND 31-12-2020 Quyết định công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2020
308/KH-UBND 29-12-2020 Kế hoạch ứng dung CNTT trong cơ quan nhà nước năm 2021 (UBND TP)
3226/QĐ-UBND 29-12-2020 Quyết định công nhận danh hiệu Khối văn hóa năm 2020
1918/TB-UBND 28-12-2020 Kết quả xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã năm 2020
306/KH-UBND 28-12-2020 Kế hoạch Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đến năm 2025
3189/UBND-TNMT 25-12-2020 V/v đăng ký danh mục các công trình, dự án có sử dụng đất giai đoạn năm 2021-2030 trên địa bàn làm căn cứ lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Lạng Sơn
1135/BC-UBND 23-12-2020 Báo cáo tinh hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Tháng 12/2020, nhiệm vụ công tác tháng 01/2021
1155/TB-HĐND 21-12-2020 Phân công lịch tiếp công dân 06 tháng đầu năm 2021 của thường trực và đại biểu HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
3128/QĐ-UBND 19-12-2020 Quyết định Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
102/NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết Về kế hoạch đầu tư công năm 2021 thành phố Lạng Sơn
101/NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết về Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021
103/NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021 - 2025 thành phố Lạng Sơn
104/NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách thành phố và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2021
100/NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết Thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 thành phố Lạng Sơn
3145/UBND-TTr 17-12-2020 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ
3109/UBND-VP 15-12-2020 V/v cung cấp danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
1087/BC-UBND 11-12-2020 Báo cáo giải trình các ý kiến của nhân dân phục vụ Hội nghị đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với Nhân dân năm 2020
3056/QĐ-UBND 11-12-2020 Thành lập Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với các cơ quan, đơn vị; UBND các phường xã và tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBND thành phố Lạng Sơn năm 2020
1088/BC-UBND 11-12-2020 Giải trình ý kiến, kiến nghị của sử tri trước kỳ họp thứ Mười bốn HĐND thành phố, khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
1861/TB-UBND 10-12-2020 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 03 tháng 12 năm 2020)
1071/BC-UBND 09-12-2020 Báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí XD NTM nâng cao xã Mai Pha
1030/BC-UBND 08-12-2020 Báo cáo Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2021
2989-2990/QĐ-UBND 04-12-2020 Quyết định về việc giao đất tái định cư cho các hộ gia đình tại dự án Khu đô thị Phú Lộc III, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
1134/BC-HĐND 04-12-2020 Báo cáo Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thành phố năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021 (Báo cáo trình tại kỳ họp thứ Mười bốn HĐND thành phố khóa XX)
2984/QĐ-UBND 03-12-2020 Quyết định thành lập Tổ Giúp việc Hội đồng thẩm định đánh giá, xác định Chỉ số CCHC các cơ quan chuyên môn, UBND các phường xã và tự đánh giá kết quả xác định Chỉ số CCHC của UBND TPLS năm 2020
1133/BC-HĐND 03-12-2020 Báo cáo Tình hình thi hành pháp luật năm 2020 và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Mười ba (Trình kỳ họp thứ Mười bốn HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021)
2983/QĐ-UBND 03-12-2020 Quyết địnhthành lập Hội đồng thẩm định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, xã và tự đánh giá kết quả xác định Chỉ số CCHC của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn năm 2020
2987/UBND-NV 30-11-2020 Hướng dẫn tổ chức đánh giá xếp loại chất lượng CBCCVC và CBCC cấp xã năm 2020
1031/BC-UBND 30-11-2020 Báo cáo Tình hình thực hiện công tác đầu tư công năm 2020 Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 (trình kỳ họp thứ mười bốn HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021)
1029/BC-UBND 30-11-2020 Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 (Trình kỳ họp thứ mười bốn HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021)
230/TTr-UBND 30-11-2020 Tờ trình Xin ý kiến về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021 - 2025 thành phố Lạng Sơn (trình kỳ họp thứ mười bốn HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021)
285/KH-UBND 30-11-2020 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăndo đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 154/NQ-CP và Quyết định số 32/QĐ-TTG ngày 19/10/2020 cuat Thủ tướng Chính phủ
228/TTr-UBND 30-11-2020 Tờ trình về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 thành phố Lạng Sơn (Trình kỳ họp thứ mười bốn HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021)
1033/BC-UBND 30-11-2020 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (Báo cáo phục vụ kỳ họp thứ Mười bốn HĐND thành phố khóa XX)
1020/BC-UBND 27-11-2020 Kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Mười ba HĐND thành phố Lạng Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 (Báo cáo trình tại kỳ họp thứ Mười bốn HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021)
419,420,517,518,519,523,524,530,532,535/GPXD-UBND 27-11-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
1798/TB-UBND 23-11-2020 Thông báo về việc xét tuyển Hợp đồng lạo động theo Nghị định 68, sủa đổi bổ sung theo NĐ 161
2865/QĐ-UBND 23-11-2020 Quyết định về việc giao đất cho bà Nguyễn Thanh Huê tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố (Khoan3, Điều 118, Luật Đất đai 2013)
993/BC-UBND 20-11-2020 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 11/2020, nhiệm vụ công tác tháng 12/2020
473,515,520,527,534,536,538,539/GPXD-UBND 20-11-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
341,516,522,528,544/GPXD-UBND 20-11-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
511,513,521,533,542,543,545/GPXD-UBND 20-11-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ
2844/QĐ-UBND 19-11-2020 Quyết định mở lớp thực hành đàn tính, hát then năm 2020
1783/TB-UBND 19-11-2020 Kết quả kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển công chức năm 2020
2848/QĐ-UBND 19-11-2020 Trích yếu Quyết định v/v công nhận danh hiệu "Thôn văn hóa"năm 2020 các xã: Mai Pha, Hoàng Đồng, Quảng Lạc
140/TB-QLDA 18-11-2020 Thông báo Thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Lạng Sơn năm 2020
980/BC-UBND 18-11-2020 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020
2884/UBND-LĐTB&XH 17-11-2020 V/v triển khai kế hoạch tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng
16-11-2020 Nội dung tuyên truyền cho vay LĐ bị ngừng việc do Covid-19 theo NQ 32/2020/QĐ-TTg
1689/TB-UBND 16-11-2020 Thông báo về việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Lạng Sơn
2863/UBND-TNMT 16-11-2020 V/v công khai Quyết định cập nhật, bổ sung số lượng dự án, công trình có thay đổi về quy mô, địa điểm trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
2808/BCĐ-VHTT 10-11-2020 Công văn về việc đánh giá kết quả cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2020 và đăng ký năm 2021
2795/UBND-TTr 09-11-2020 Về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
1755/TB-UBND 06-11-2020 Về việc thí sinh trúng tuyển hợp đồng lao động giáo viên trong các đơn vị trường học công lập trực thuộc UBND thành phố năm học 2020-2021 (07 trường hợp)
500,501,508,509/GPXD-UBND 05-11-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
2710-2713/QĐ-UBND 02-11-2020 QĐ giao đất TĐC 04 hộ GĐ dự án: Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, TP Lạng Sơn
2696/QĐ-UBND 30-10-2020 Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý văn bản điện tử và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn
2705/UBND-VHTT 29-10-2020 V/v treo Cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 189 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2020)
316/QĐ-QLDA 28-10-2020 QĐ về việc công nhận kết quả thi tuyển viên chức vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020, thành phố Lạng Sơn
309/QĐ-QLDA 23-10-2020 QĐ về việc công nhận kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Lạng Sơn năm 2020 (vòng 2)
134/TB-QLDA 23-10-2020 TB kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Lạng Sơn năm 2020 (vòng 2)
269/KH-UBND 22-10-2020 Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 13 Trung ương Đảng khóa XII và kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV
2624/UBND-NV 21-10-2020 V/v tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2020
885/BC-UBND 21-10-2020 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10/2020, nhiệm vụ công tác tháng 11/2020
1311/SCT-QLCN 20-10-2020 V/v thu hồi sản phẩm thực phẩm không an toàn
268/KH-UBND 16-10-2020 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2020
478,511/GPXD-UBND 16-10-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường HVT
1680/TB-UBND 15-10-2020 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2020
267/KH-UBND 09-10-2020 Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
469,484,490,492,493,494,495,496,497,502,503,505,507,510/GPXD-UBND 09-10-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
2526/UBND-TTr 09-10-2020 HD khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2020)
2501/QĐ-UBND 07-10-2020 Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất đối với các khu đất công trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
2495/QĐ-UBND 06-10-2020 Về việc kiện toàn Hội đồng thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ
2446/UBND-VHTT 05-10-2020 V/v tuyên truyền, đăng tải nội dung tổ chức các hoạt động tại Phố đi bộ Kỳ Lừa, thành phố Lạng Sơn
1080/BC-HĐND 05-10-2020 Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố 9 tháng đầu năm, Chương trình hoạt động 3 tháng cuối năm 2020
02-10-2020 Thủ tục Đăng kí quản lý cư trú đối với CA phường, xã
02-10-2020 Thủ tục Cấp quản lý chứng minh thư nhân dân
02-10-2020 Thủ tục Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện
02-10-2020 Thủ tục Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với CA thành phố
02-10-2020 Thủ tục Đăng kí quản lý cư trú đối với CA thành phố
02-10-2020 Thủ tục Quản lý vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
02-10-2020 Thủ tục Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với CA phường, xã
311,324,390,433,436,437,441/GPXD-UBND 24-09-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Đông Kinh