Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
140/UBND-VP 20-01-2022 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ
121/QĐ-UBND 20-01-2022 Quyết định Về việc giao đất tái định cư cho bà Hoàng Thị Thơm và ông Triệu Văn Hải do bị ảnh hưởng dự án: Điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn
126/UBND-VHTT 19-01-2022 V/v trang trí, treo Cờ Tổ quốc mừng Đảng- mừng Xuân Nhân Dần 2022
106/QĐ-UBND 19-01-2022 Quyết định thành lập Ban tổ chức mừng Đảng, mừng xuân và Lễ hội truyền thống xuân Nhâm Dần 2022
30/KH-UBND 19-01-2022 Kế hoạch Quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2022
85/QĐ-UBND 17-01-2022 Quyết định Phân loại chính quyền cơ sở năm 2021 TP. Lạng Sơn
89/QĐ-UBND 17-01-2022 Quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý tài chính; quản lý sử dụng tài sản công đối với Trường TH Chi Lăng ( năm 2022)
24/KH-UBND 17-01-2022 Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 49 chuyền đổi số quốc gia đến 2025, định hướng đến 2030 UBND TP
104/BCĐ 15-01-2022 V/v nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
20/KH-UBND 14-01-2022 Kế hoạch Triển khai công tác bảo vệ môi trường sông Kỳ Cùng năm 2022
422-518/GPXD-UBND 12-01-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
483-527/GPXD-UBND 12-01-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Chi lăng
79/UBND-LĐTB&XH 12-01-2022 V/v thực hiện Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh quy định chuẩn TGXH, mức TGXH đối với đối tượng BTXH trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
487/GPXD-UBND 12-01-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại xã Hoàng Đồng
447-524/GPXD-UBND 12-01-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
431-525/GPXD-UBND 12-01-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ
77/UBND-TNMT 12-01-2022 V/v công khai Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Lạng Sơn
489-523/GPXD-UBND 12-01-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
21/BC-UBND 11-01-2022 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01/2022, nhiệm vụ công tác tháng 02/2022
42/QĐ-UBND 07-01-2022 Quyết định Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố
48/QĐ-UBND 07-01-2022 Quyết định Phê duyệt danh sách công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
41/QĐ-UBND 07-01-2022 Quyết định Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 9)
43/QĐ-UBND 07-01-2022 Quyết định công nhận danh hiệu Khối văn hóa năm 2021
01/CT-UBND 07-01-2022 Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
01/BCĐ 01-01-2022 V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (01.2022)
1100/BC-UBND 31-12-2021 Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết các ý kiến cửa tri
351/KH-UBND 31-12-2021 Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng xuân Nhâm Dần 2022
181/TB-HĐND 30-12-2021 Thông báo Về việc phân công đại biểu HĐND thành phố khóa XXI tham gia tiếp công dân năm 2022
1272/TB-UBND 24-12-2021 Thông báo Kết quả xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã năm 2021
1272/TB-UBND 24-12-2021 Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Quảng Lạc
4802/QĐ-UBND 24-12-2021 Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định đánh giá xác định chỉ số CCHC thành phố và các cơ quan, đơn vị năm 2021
4821/QĐ-UBND 24-12-2021 Quyết định thành lập tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng thẩm định đánh giá xác định Chỉ số CCHC năm 2021
2051/SY-VP 21-12-2021 Sao y Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được bãi bõ về lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng Quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương bình và xã hội
4756-4757/QĐ-UBND 20-12-2021 Quyết định giao (chỉ định) đất tái định cư 02 hộ gia đình dự án: Điều chỉnh, mở rộng khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn
1067/BC-UBND 20-12-2021 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 12/2021, nhiệm vụ công tác tháng 1/2022
4899/QĐ-UBND 19-12-2021 Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
331/KH-UBND 18-12-2021 Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 18/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lạng Sơn thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU, ngày 05/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030
38/NQ-HĐND 17-12-2021 Nghị quyết Về kế hoạch đầu tư công năm 2022 thành phố Lạng Sơn
1055/BC-UBND 17-12-2021 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021
34/NQ-HĐND 17-12-2021 Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025 thành phố Lạng Sơn
37/NQ-HĐND 17-12-2021 Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách thành phố và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2022
36/NQ-HĐND 17-12-2021 Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022
35/NQ-HĐND 17-12-2021 Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 thành phố Lạng Sơn
4673/QĐ-UBND 15-12-2021 Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Minh Tân - DA hạ tầng khu dân cư khối 8 (Lần đầu)
4668-4672/QĐ-UBND 15-12-2021 Quyết định giao và giao (chỉ định) đất tái định cư đối với các hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án: Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn
1235/TB-UBND 13-12-2021 Thông báo Kết luận cuộc họp làm việc với đơn vị tư vấn lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000
1029/BC-UBND 10-12-2021 Báo cáo Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tư HĐND thành phố, khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
1030/BC-UBND 10-12-2021 Báo cáo giải trình ý kiến cử tri, đề xuất của Nhân dân phục vụ Hội nghị đối thoại trực tiếp của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP với Nhân dân năm 2021.
4605/QĐ-UBND 10-12-2021 Quyết định Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 8)
4446-4447/QĐ-UBND 03-12-2021 Quyết định về việc giao đất tái định cư cho các hộ gia đình tại Khu đô thị Phú Lộc I+II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
1213a/TB-UBND 03-12-2021 Thông báo công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định dự toán ngân sách thành phố và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2022
4435/QĐ-UBND 02-12-2021 Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Bế Thị Xa Dự án hạ tầng khu dân cư Khối 8 Đông Kinh (Lần đầu)
4436/QĐ-UBND 02-12-2021 Quyết định giải quyết khiếu nại ông Trần Văn Hiếu, Dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn (Lần đầu)
4420/QĐ-UBND 01-12-2021 Quyết định Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 7)
4432/QĐ-UBND 01-12-2021 Quyết định Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 1)
981/BC-UBND 30-11-2021 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2022 (Trình kỳ họp HĐND)
980/BC-UBND 30-11-2021 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022
987/BC-UBND 30-11-2021 Báo cáo Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau khi tiếp xúc cử tri kỳ họp thứ Hai HĐND thành phố, khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
214/TTr-UBND 30-11-2021 Tờ trình đề nghị phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025 thành phố Lạng Sơn
982/BC-UBND 30-11-2021 Báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư công năm 2021 Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022
215/TTr-UBND 30-11-2021 Tờ trình về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 thành phố Lạng Sơn
3452/UBND-VHTT 29-11-2021 V/v quản lý thông tin người vào ra địa điểm công cộng, sử dụng mã QR và ứng dụng PC Covid
150/BC-HĐND 29-11-2021 Báo cáo Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố tháng 11, chương trình hoạt động tháng 12/2021
4309-4313/QĐ-UBND 25-11-2021 Quyết định thu hồi đất DA; Trụ sở làm việc Công an tỉnh (05 hộ) đợt 17+18
3414/BCĐ 25-11-2021 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình mới
3414/BCĐ 25-11-2021 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình mới
574CV-LĐTBXH 24-11-2021 V/v hỗ trợ đón người lao động có nhu cầu đến, trở lại tỉnh Đồng Nai làm việc
2116/CATP-QLHC 24-11-2021 V/v tạm dùng cấp CCCD tại bộ phận 1 cửa UBND thành phố Lạng Sơn
951/BC-UBND 19-11-2021 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 11/2021, nhiệm vụ công tác tháng 12/2021
3370/UBND-NV 18-11-2021 V/v tiếp tục thực hiện Kế hoạch nâng cao chỉ số SIPAS, PAR INDEX
3364/UBND-LĐTB&XH 18-11-2021 V/v tăng cường quản lý, tuyên truyền công tác tuyển chọn người lao động Chương trình EPS trên địa bàn tỉnh
4203/QĐ-UBND 16-11-2021 Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Lương Văn Hiệu, bà Nguyễn Thị Biện, DA ĐTXD công trình trụ sở làm việc Công an tỉnh (Lần đầu)
925/BC-UBND 15-11-2021 Báo cáo Kết quả giải quyết ý ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Hai HĐND thành phố, khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
3336/UBND-TTr 15-11-2021 V/v Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
380-526/GPXD-UBND 12-11-2021 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
436/GPXD-UBND 12-11-2021 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại xã Hoàng Đồng
3316/UBND-LĐTB&XH 12-11-2021 V/v tiếp tục thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN 02 tháng cuối năm 2021
14-451/GPXD-UBND 12-11-2021 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ
349-384/GPXD-UBND 12-11-2021 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường vĩnh Trại
402-480/GPXD-UBND 12-11-2021 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
430-476/GPXD-UBND 12-11-2021 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
303/KH-UBND 11-11-2021 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2021
3268/UBND 09-11-2021 V/v tăng cường công tác PCCC và CNCH đối với các cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu dân cư
1127/TB-UBND 04-11-2021 Thông báo đến người dân trên địa bàn thành phố về đăng ký nhu cầu sử dụng đất để cập nhật vào KHSD đất năm 2022
898/BC-UBND 03-11-2021 Báo cáo Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn thành phố Lạng Sơn sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVI
4032/QĐ-UBND 29-10-2021 Quyết định công nhận danh hiệu thôn văn hóa năm 2021
4043-4054/QĐ-UBND 29-10-2021 Quyết định thu hồi đất DA: xây dựng Trụ sở làm việc Công an tỉnh (đợt 17+18)
884/BC-UBND 29-10-2021 Báo cáo Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Mạnh Cường
3179/UBND-TCKH 28-10-2021 V/v rà soát tình trạng của các HTX không hoạt động khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký và tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012
4023/QĐ-UBND 28-10-2021 Quyết định Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Hoàng Văn Cừ do bị ảnh hưởng dự án: Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn
4013/QĐ-UBND 27-10-2021 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Đinh Thị Bích Hạnh. Địa chỉ số nhà 02A, ngõ 180, đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn (Lần đầu)
4014/QĐ-UBND 27-10-2021 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Đinh Thị Hồng (lần đầu) Dự án ĐT XDCT cầu Kỳ Cùng
3143/UBND-VP 26-10-2021 V/v xử lý phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Mạnh Cường
3998/QĐ-UBND 26-10-2021 Quyết định Kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành BCĐ về chuyển đỏi số thành phố Lạng Sơn
3990/QĐ-UBND 25-10-2021 Quyết định Về việc giải quyết khiếu nại của ông Đinh Thanh Giang - Dự án ĐTXD công trình cầu Kỳ Cùng ( Lần đầu )
3126/UBND-VP 25-10-2021 V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
116a/BC-HĐND 25-10-2021 Báo cáo Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố tháng 10, chương trình hoạt động tháng 11/2021
284/KH-UBND 25-10-2021 Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2021
3112/UBND-LĐTB&XH 22-10-2021 V/v thông báo kỳ thi tiếng Hàn Quốc theo Chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp năm 2021
3957-3959/QĐ-UBND 22-10-2021 Quyết định Về việc giao đất tái định cư tại Khu A- Tái định cư I Mai Pha, thành phố Lạng Sơn (Trường, Hiếu, Thức)