Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1783/TB-UBND 19-11-2020 Kết quả kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển công chức năm 2020
140/TB-QLDA 18-11-2020 Thông báo Thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Lạng Sơn năm 2020
980/BC-UBND 18-11-2020 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020
2884/UBND-LĐTB&XH 17-11-2020 V/v triển khai kế hoạch tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng
1689/TB-UBND 16-11-2020 Thông báo về việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Lạng Sơn
2863/UBND-TNMT 16-11-2020 V/v công khai Quyết định cập nhật, bổ sung số lượng dự án, công trình có thay đổi về quy mô, địa điểm trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
16-11-2020 Nội dung tuyên truyền cho vay LĐ bị ngừng việc do Covid-19 theo NQ 32/2020/QĐ-TTg
2808/BCĐ-VHTT 10-11-2020 Công văn về việc đánh giá kết quả cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2020 và đăng ký năm 2021
2795/UBND-TTr 09-11-2020 Về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
1755/TB-UBND 06-11-2020 Về việc thí sinh trúng tuyển hợp đồng lao động giáo viên trong các đơn vị trường học công lập trực thuộc UBND thành phố năm học 2020-2021 (07 trường hợp)
500,501,508,509/GPXD-UBND 05-11-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
2710-2713/QĐ-UBND 02-11-2020 QĐ giao đất TĐC 04 hộ GĐ dự án: Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, TP Lạng Sơn
2696/QĐ-UBND 30-10-2020 Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý văn bản điện tử và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn
2705/UBND-VHTT 29-10-2020 V/v treo Cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 189 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2020)
316/QĐ-QLDA 28-10-2020 QĐ về việc công nhận kết quả thi tuyển viên chức vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020, thành phố Lạng Sơn
134/TB-QLDA 23-10-2020 TB kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Lạng Sơn năm 2020 (vòng 2)
309/QĐ-QLDA 23-10-2020 QĐ về việc công nhận kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Lạng Sơn năm 2020 (vòng 2)
269/KH-UBND 22-10-2020 Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 13 Trung ương Đảng khóa XII và kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV
885/BC-UBND 21-10-2020 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10/2020, nhiệm vụ công tác tháng 11/2020
2624/UBND-NV 21-10-2020 V/v tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2020
1311/SCT-QLCN 20-10-2020 V/v thu hồi sản phẩm thực phẩm không an toàn
268/KH-UBND 16-10-2020 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2020
478,511/GPXD-UBND 16-10-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường HVT
1680/TB-UBND 15-10-2020 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2020
469,484,490,492,493,494,495,496,497,502,503,505,507,510/GPXD-UBND 09-10-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
2526/UBND-TTr 09-10-2020 HD khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2020)
267/KH-UBND 09-10-2020 Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
2501/QĐ-UBND 07-10-2020 Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất đối với các khu đất công trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
2495/QĐ-UBND 06-10-2020 Về việc kiện toàn Hội đồng thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ
1080/BC-HĐND 05-10-2020 Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố 9 tháng đầu năm, Chương trình hoạt động 3 tháng cuối năm 2020
2446/UBND-VHTT 05-10-2020 V/v tuyên truyền, đăng tải nội dung tổ chức các hoạt động tại Phố đi bộ Kỳ Lừa, thành phố Lạng Sơn
02-10-2020 Thủ tục Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với CA thành phố
02-10-2020 Thủ tục Đăng kí quản lý cư trú đối với CA thành phố
02-10-2020 Thủ tục Quản lý vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
02-10-2020 Thủ tục Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với CA phường, xã
02-10-2020 Thủ tục Đăng kí quản lý cư trú đối với CA phường, xã
02-10-2020 Thủ tục Cấp quản lý chứng minh thư nhân dân
02-10-2020 Thủ tục Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện
350,361,391,399,423,426,431,432,442,444,446,447/GPXD-UBND 24-09-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
430,422,443,608/GPXD-UBND 24-09-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ
295,429,435,438,439,440,447,/GPXD-UBND 24-09-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
311,324,390,433,436,437,441/GPXD-UBND 24-09-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
449,453,454,455,457,467,468,471,474,475/GPXD-UBND 24-09-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
303,421,424,425,427,428,434/GPXD-UBND 24-09-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
1583/TB-UBND 22-09-2020 Thông báo Bãi bỏ việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Lạng Sơn
811/BC-UBND 22-09-2020 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 9/2020, nhiệm vụ công tác tháng 10/2020
661/GPXD-UBND 21-09-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
125/TB-QLDA 21-09-2020 TB kết quả thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Lạng Sơn năm 2020 (vòng 2) và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Lạng Sơn năm 2020
450,451,472,477,479,480,483/GPXD-UBND 21-09-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
1851/QĐ-UBND 19-09-2020 Về việc bãi bỏ việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
250/KH-UBND 18-09-2020 Kế hoạch triển khai Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật ban hành văn bản QPPL
2300/UBND-LĐTB&XH 18-09-2020 V/v triển khai kế hoạch tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (Công ty VILACO)
249/KH-UBND 17-09-2020 Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
243/KH-UBND 15-09-2020 Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng thành phố Lạng Sơn (17/10/1950 - 17/10/2020) và đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhất
775a/BC-UBND 11-09-2020 Báo cáo Kết quả công tác xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016-2020 thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 11/7/2016
240/KH-UBND 11-09-2020 Kế hoạch triển khai công tác phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
432,458,459,462,463,464,465,466,476,482,485,486,487,488,489,491,498,499,504,506/GPXD-UBND 11-09-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
1917/CV-TU 08-09-2020 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020)
660/GPXD-UBND 03-09-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
330,407,408,410,414,419,420/GPXD-UBND 03-09-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường VĨnh Trại
49,339,340,394,400,401,405,411,412,415,417,418/GPXD-UBND 03-09-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
368,382,395,396,413,424/GPXD-UBND 03-09-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường HVT
403,416/GPXD-UBND 03-09-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
360/GM-UBND 01-09-2020 Giấy mời công bố Quyết định thanh tra đối với UBND phường Tam Thanh
232/KH-UBND 31-08-2020 Kế hoạch Triển khai thi hành Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
2164/QĐ-UBND 31-08-2020 Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của thành phố Lạng Sơn
2138-2141/QĐ-UBND 28-08-2020 Quyết định giao tái định cư đối với 04 hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố (Trần Văn Thắng, Nông Thị Trường Xuân, Hoàng Văn Kiến, Hoàng Mạnh Tú)
2095/UBND-TCKH 27-08-2020 Công văn Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá
2097/UBND-CCT 27-08-2020 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội
259/QĐ-QLDA 24-08-2020 Quyết định tổ chức kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Lạng Sơn năm 2020 (vòng 2)
382,383/GPXD-UBND 24-08-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường HVT
225/KH-UBND 24-08-2020 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2021
659,377,378,380,384,385,387,388,390,397/GPXD-UBND 24-08-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
278,304,372,374,375,379,381.386,391,398,399/GPXD-UBND 24-08-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
717/BC-UBND 21-08-2020 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8/2020, nhiệm vụ công tác tháng 9/2020
2040/UBND-LĐTB&XH 20-08-2020 V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết Điều 39 Luật việc làm về doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
1441/TB-UBND 19-08-2020 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
2023/UBND-TCKH 19-08-2020 V/v không trình bổ sung các nội dung chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách
1955-1976/QĐ-UBND 18-08-2020 Quyết định về việc giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân tại Khu đô thị Phú Lộc II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
250/QĐ-UBND 14-08-2020 QĐ về việc công nhận kết quả thi tuyển viên chức vòng 1; thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020, thành phố Lạng Sơn
1981/UBND-TCKH 14-08-2020 Về việc tiếp tục thực hiện bán đấu giá Lô 03 khu TT MN 8-3, phường Chi Lăng
103/TB-HĐTT 14-08-2020 Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD năm 2020 thành phố Lạng Sơn (vòng 2)
45/2019/QH14 14-08-2020 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
1972/UBND-VHTT 13-08-2020 Công văn về việc thực hiện nghi thức Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
973/TB-UBND 13-08-2020 Thông báo thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 thành phố Lạng Sơn
1950/UBND-VHTT 12-08-2020 V/v trang trí, treo Cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 2/9; kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri
1881/QĐ-UBND 11-08-2020 Quyết định duyệt lại giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất lô đất số 3, khu tập thể Trường mầm non 08/3, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (lần 3)
1923/UBND-VHTT 10-08-2020 V/v tăng cường tuyên truyền phòng, chống Covid-19
1790/QĐ-UBND 07-08-2020 Quyết định giao đất tái định cư cho hộ ông Đinh Văn Thành bị ảnh hưởng dự án Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố (đất nông nghiệp)
1760/QĐ-UBND 05-08-2020 Quyết định giao đất cho ông Hoàng Văn Thiệu (đại diện hộ ông Hoàng Văn Cắm- ông Cắm đã chết) bị ảnh hưởng dự án Khu A-Tái định cư 1 Mai Pha (đất nông nghiệp)
03-08-2020 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020
104,347,359,365,366/GPXD-UBND 03-08-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
249,251,292,349,357,360,362,363,370/GPXD-UBND 03-08-2020 GPXD cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
389,393/GPXD-UBND 30-07-2020 GPXD có thời hạn cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
95/NQ-HĐND 29-07-2020 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách thành phố năm 2019
94/NQ-HĐND 29-07-2020 Nghị quyết Về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020
98/NQ-UBND 29-07-2020 Nghị quyết Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn năm 2021
97/NQ-HĐND 29-07-2020 Nghị quyết Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 thành phố Lạng Sơn
96/NQ-HĐND 29-07-2020 Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2848/QĐ-UBND 19-11-2020 Trích yếu Quyết định v/v công nhận danh hiệu "Thôn văn hóa"năm 2020 các xã: Mai Pha, Hoàng Đồng, Quảng Lạc