Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
593 /TB-UBND 11-10-2019 Thông báo kết luận của đ/c Phạm Ngọc Thưởng, CT UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Phong trào thi đua `Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới` giai đoạn 2010-2020
596 /TB-UBND 11-10-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét nội dung đề nghị của các hộ kinh doanh liên quan đến việc triển khai Đề án sử dụng tài sản công của TT Huấn luyện và thi đấu thể thao trực thuộc Sở Văn hóa
592 /TB-UBND 10-10-2019 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 07 tháng 10 năm 2019)
588 /TB-UBND 08-10-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019
582 /TB-UBND 04-10-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng (kỳ tháng 9/2019)
553 /TB-UBND 19-09-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
554 /TB-UBND 19-09-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
519 /TB-UBND 06-09-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét việc thực hiện Đề án xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh cho các trường, điểm trường mầm non và phổ thông năm 2019 và tình hình hợp đồng giáo viên, nhân viên
518 /TB-UBND 06-09-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ ở huyện Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn
515 /TB-UBND 05-09-2019 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 03 tháng 9 năm 2019)
517 /TB-UBND 05-09-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019
482 /TB-UBND 26-08-2019 Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2019 (ngày 23/8/2018)
480 /TB-UBND 24-08-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Khóa XI về `Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội`trên địa bàn tỉnh
475 /TB-UBND 20-08-2019 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 12 tháng 8 năm 2019)
473 /TB-UBND 16-08-2019 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đối thoại giữa Chính quyền tỉnh Lạng Sơn với doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2019
467 /TB-UBND 15-08-2019 Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 8 năm 2019 (ngày 13 tháng 8 năm 2019)
459 /TB-UBND 13-08-2019 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 07/8/2019 về giải pháp tổ chức giao thông trên đường Hùng Vương (đoạn qua trước cổng UBND tỉnh)
462 /TB-UBND 13-08-2019 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 07/8/2019 về chủ trương đầu tư dự án Nông nghiệp công nghệ cao
460 /TB-UBND 13-08-2019 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 07/8/2019 về danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực
449 /TB-UBND 07-08-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét, thống nhất tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với các dự án phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn
446 /TB-UBND 06-08-2019 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 05 tháng 8 năm 2019)
439 /TB-UBND 05-08-2019 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
808 /TB-UBND 05-08-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 02 tháng 8 năm 2019)
434 /TB-UBND 01-08-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết đánh giá tình hình xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
430 /TB-UBND 31-07-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn
426 /TB-UBND 31-07-2019 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 29 tháng 7 năm 2019)
425 /TB-UBND 30-07-2019 hông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 29/7/2019 về mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi và điều chỉnh mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn
416 /TB-UBND 29-07-2019 Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2019 (ngày 24/7/2019)
394 /TB-UBND 18-07-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019)
361 /TB-UBND 27-06-2019 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 20/6/2019 về xem xét Kế hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035
355 /TB-UBND 26-06-2019 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 17 tháng 6 năm 2019)
338 /TB-UBND 17-06-2019 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 10 tháng 6 năm 2019)
343 /TB-UBND 17-06-2019 Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2019 (ngày 13/6/2019)
344 /TB-UBND 17-06-2019 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với cấp huyện, cấp xã về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
321 /TB-UBND 12-06-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét tình hình, tiến độ các công việc chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019
308 /TB-UBND 05-06-2019 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 03 tháng 6 năm 2019)
307 /TB-UBND 05-06-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019
304 /TB-UBND 03-06-2019 Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2019 (ngày 29/5/2019)
467 /TB-UBND 31-05-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (Ngày 31 tháng 5 năm 2019)
292 /TB-UBND 27-05-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp tổng kết việc thực hiện thí điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng chợ và khu dân cư trung tâm xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng
286 /TB-UBND 20-05-2019 Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2019 (ngày 17/5/2019)
284 /TB-UBND 17-05-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019
276 /TB-UBND 14-05-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra, làm việc với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh và các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh
261 /TB-UBND 08-05-2019 Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2019 (ngày 04/5/2019)
259 /TB-UBND 07-05-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Hội đồng xét tuyển ứng viên tham gia đào tạo tại các trường đại học Quảng Tây, Trung Quốc năm 2019
238 /TB-UBND 25-04-2019 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 19/4/2019 về xác định hệ số điều chỉnh đất để tính giá trị đề xuất nộp ngân sách nhà nước tối thiểu (m3) dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
247 /TB-UBND 25-04-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh tại cuộc họp thẩm định hồ sơ đào tạo cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành Quân sự cơ sở năm 2019
237 /TB-UBND 25-04-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
237 /TB-UBND 25-04-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
232 /TB-UBND 19-04-2019 Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh ngày 18/4/2019
226 /TB-UBND 19-04-2019 Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2019 (ngày 17/4/2019)
227 /TB-UBND 19-04-2019 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021
222 /TB-UBND 18-04-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét xử lý kiến nghị của các hộ kinh doanh liên quan đến công tác thu thuế tại Chợ Kỳ Lừa và công tác thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường tại Cty CP Chợ Lạng Sơn
176 /TB-UBND 02-04-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về Đề án đầu tư xây dựng nhà vệ sinh cho các trường, điểm trường mầm non và phổ thông năm 2019
163 /TB-UBND 29-03-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét phương án quy hoạch và đầu tư các dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đề xuất thực hiện trên địa bàn tỉnh
135 /TB - UBND 21-03-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại một số trường học trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
134 /TB-UBND 21-03-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 13/3/2019
131 /TB-UBND 21-03-2019 Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2019 (ngày 19/3/2019)
126 /TB-UBND 19-03-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tại cuộc họp xem xét dự thảo Đề án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh
122 /TB-UBND 15-03-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
110 /TB-UBND 13-03-2019 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 07/3/2019 về Đề án `Tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử và thu thập hồ sơ, tài liệu điện tử vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018-2025
108 /TB-UBND 13-03-2019 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về xem xét chủ trương lập quy hoạch chi tiết các Khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
105 /TB-UBND 12-03-2019 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét nội dung Công văn số 185/SGDĐT-KHTC ngày 24/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo
95 /TB-UBND 08-03-2019 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ngày 04 tháng 3 năm 2019)
67 /TB-UBND 20-02-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ngày 18 tháng 02 năm 2019)
66 /TB-UBND 19-02-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Tổ chức Chương trình gặp gỡ đầu Xuân 2019 và Hội nghị lần thứ 10 UBCTLH; Ban Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019
25 /TB-UBND 16-01-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 10/01/2019
27 /TB-UBND 16-01-2019 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 10/01/2019 về việc ban hành đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố; phát thảm cỏ bằng máy khu vực kè sông Kỳ
24 /TB-UBND 15-01-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tại Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
16 /TB-UBND 11-01-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tại phiên họp thẩm định giá đất cụ thể để phục vụ công tác GPMB thực hiện dự án: Xây dựng doanh trại Ban chỉ huy quân sự thành phố và dự án Sân bay trực thăng Quảng Lạc
14 /TB-UBND 09-01-2019 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ngày 07 tháng 01 năm 2019)
11 /TB-UBND 08-01-2019 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019
08 /TB-UBND 07-01-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai công tác bình ổn thị trường, giá cả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
05 /TB-UBND 03-01-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét dự thảo Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Đền Kỳ Cùng - Đền Tả Phủ” thành phố Lạng Sơn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm
601/ TB-UBND 28-12-2018 Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 12 năm 2018 (ngày 25/12/2018)
583 /TB-UBND 14-12-2018 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 11/12/2018 về chủ trương đầu tư cải tạo cổng danh thắng Tam Thanh và chỉnh trang cảnh quan di tích Thành Nhà Mạc tỉnh Lạng Sơn
575 /TB-UBND 12-12-2018 Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét, thống nhất các nội dung chuẩn bị cho Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ II - Xuân Kỷ Hợi năm 2019
564/TB-UBND 30-11-2018 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ngày 26 tháng 11 năm 2018)
563/TB-UBND 30-11-2018 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 28/11/2018
395/TB-UBND 29-08-2018 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra một số công trình hồ, đập trên địa bàn huyện Hữu Lũng