Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập TPLS on 18 January 2018

THƯỜNG TRỰC 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Chủ tịch HĐND thành phố

 

Đ/c Nguyễn Công Trưởng

 

Phó Chủ tịch HĐND thành phố

Đ/c Nguyễn Thị Hường

0983563866

 

 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Chủ tịch UBND thành phố            

Đ/c Nguyễn Văn Hạnh

0988299666

Phó Chủ tịch UBND thành phố     

Đ/c Đặng Quốc Minh

0989160819

Phó Chủ tịch UBND thành phố 

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Vân

0911138688

Phó Chủ tịch UBND thành phố           

Đ/c Dương Công Dũng

0915308998

 

             

CÁC BAN HĐND THÀNH PHỐ

Trưởng ban KT-XH            

Đ/c Nguyễn Bá Khoa

0915534666

Phó trưởng ban pháp chế    

Đ/c Lương Thị Mỹ Dung

0982190838

 

VĂN PHÒNG HĐND & UBND THÀNH PHỐ

Chánh Văn phòng

Đ/c Lăng Thị Trịnh

0886768999

Phó Chánh Văn phòng

Hoàng Quân

0965622938

 

Phó Chánh Văn phòng

 

Đ/c Vũ Lê Dũng

0949783666

 

THANH TRA THÀNH PHỐ

Chánh Thanh tra

Đ/c Hồ Thị Tố Uyên

0979871526

Phó Chánh Thanh tra

 

Phó Chánh Thanh tra

Đ/c Hoàng Văn Đức

0978002682

Đ/c Nguyễn Thị Phương

0976618406

 

PHÒNG NỘI VỤ

Trưởng phòng

Đ/c Bùi Thị Quỳnh Anh

0838889838

Phó Trưởng phòng

Đ/c Nguyễn Thị Trân Phương

0944065517

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Trưởng phòng

Đ/c Hoàng Thị Tuyến

0985588358

Phó Trưởng phòng

 

Phó Trưởng phòng

Đ/c Trần Đức Long

0915035699

Đ/c An Thị Hồng Uyên

0912618999

 

PHÒNG KINH TẾ

Trưởng phòng

Đ/c Phạm Công Cường

0906178988

 

Phó Trưởng phòng

 

 

Đ/c Nông Thị Hoa

0362658688

 

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

Trưởng phòng

Đ/c Trần Thị Mai Anh

0915475925

Phó Trưởng phòng

Đ/c Dương Thị Thu Thủy

0915476234

Phó Trưởng phòng

Đ/c Hà Quang Nam

0914777252

                                                                      PHÒNG TƯ PHÁP

Trưởng phòng

Đ/c Vi Văn Ba

0912157157

Phó Trưởng phòng

Đ/c 

 

                                                   PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

Trưởng phòng

Đ/c Hoàng Thị Thanh Phương

0917895388

Phó Trưởng phòng

 

Phó Trưởng phòng

Đ/c Hoàng Duy Trường

0936194589

Đ/c Đoàn Đức Thanh

0913278585

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Trưởng phòng

Đ/c Đinh Bằng Sơn

0916531866

 

Phó Trưởng phòng

 

 

Phó Trưởng phòng

 

Đ/c Lương Thị Thơm

0982066068

 

Đ/c Trần Đức Sơn

0911826888

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN

Trưởng phòng

 Đ/c Trần Lệnh Trưởng

0982529198

Phó Trưởng phòng

Đ/c Hoàng Thùy Ninh

0984146319

Phó Trưởng phòng

Đ/c Phạm Thị Thuận

0977236005

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trưởng phòng

Đ/c Nguyễn Lệ Thùy

0989655789

Phó Trưởng phòng

Đ/c Nguyễn Thị Hoa

0836991916

Phó Trưởng phòng

Đ/c Liễu Thị Thưởng

0325081468