Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 31 March 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
430/TB-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN THEO ND 161.docx 18.84 KB