Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 14 August 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
45/2019/QH14
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
28.signed.pdf 2.91 MB