Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 12 January 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
23/TB-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
5 Bieu kem theo TB.xlsx 13.64 KB