Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 19 April 2022

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng

BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

 

 

Đồng chí Nông Bích Diệp  

Phó Bí thư thường trực Thành ủy

Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh

Phó  Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố