Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 20 April 2022

Đồng chí Nông Bích Diệp 

Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh

Phó  Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hường

UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố

Đồng chí Đặng Quốc Minh

UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố